Rechtspositieregeling

Een rechtspositieregeling regelt zoals het woord zelf aangeeft "de rechtspositie". In dit geval de rechtspositie van de vastbenoemde en contractuele personeelsleden van Diepenbeek. 

Diepenbeek bezit drie rechtspositieregelingen:

 • Rechtspositieregeling gemeentepersoneel
  (gemeenteraad van 19 maart 2018)
  (publicatie website op 1 januari 2019)
 • Rechtspositieregeling OCMW-personeel
  (Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 oktober 2013)
  (publicatie website op 1 januari 2019)
 • Rechtspositieregeling specifieke OCMW-diensten voor het WZC en de thuiszorg
  (Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2013)
  (publicatie website op 1 januari 2019)