Rijbewijs

Afhankelijk van met welk motorvoertuig waarmee je rijdt heb je een geschikt rijbewijs nodig.

Bromfietsen worden onderverdeeld in twee klassen:

klasse A: twee- of driewielige voertuigen die, naar bouw en motorvermogen, niet sneller rijden dan 25 km/u; klasse B: twee-, drie- of vierwielige voertuigen met een cilinderinhoud van hoogstens 50 cm³ en die, naar bouw en motorvermogen, niet sneller rijden dan 45 km/u. Voor bromfietsen van klasse B is een rijbewijs voor categorie AM vereist.

Voor motorfietsen is een rijbewijs voor categorie A1, A2 of A vereist.

Voor auto’s is een rijbewijs voor categorie B vereist. Daarmee mag je tevens een aanhangwagen trekken met een maximale toegelaten massa van hoogstens 750 kg. Indien het samenstel van auto en aanhangwagen een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg heeft, dan is een rijbewijs voor categorie B+E vereist.

De categorieën AM, A1, A2, A, B, B+E (en G) vormen samen groep 1 van de rijbewijzen, waarvoor de aanvrager op eer moet verklaren dat hij voldoet aan de vereisten betreffende rijgeschiktheid.

De oude categorieën A3 en A blijven geldig om respectievelijk bromfietsen motorfietsen te besturen.

De categorieën C, C1, C+E et C1+E vormen samen de groep C. Het betreft voertuigen die gebruikt worden in het raam van het transport van zaken, bij voorbeeld vrachtwagens.

De categorieën D, D1, D+E et D1+E vormen samen de groep D. Het betreft voertuigen die gebruikt worden in het raam van het transport van passagiers, bij voorbeeld autobussen en autocars.

Beide categorieën vormen samen de groep 2 van de rijbewijzen, voor dewelke een medisch attest van rijbekwaamheid verplicht is en de geldigheidsduur van het rijbewijs in de tijd beperkt.

Het certificaat van vakbekwaamheid wordt vaak vereist voor de uitoefening van een beroepsvervoer met een voertuig van deze groepen.

Voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel landbouwmaterieel op de openbare weg is een specifiek rijbewijs vereist: het rijbewijs geldig voor categorie G.