Ruimtelijk structuurplan Diepenbeek

Deze plannen leggen de grote lijnen vast. Ze doen geen uitspraken over concrete percelen, en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen. Het zijn plannen met een zeker abstractieniveau die antwoord geven op uiteenlopende cruciale maar ingewikkelde vragen.