Openbaar onderzoek Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Elshouterveld

Gepubliceerd op maandag 8 februari 2021 0 u.
Van 15 februari t.e.m. 16 april kan de startnota en procesnota van het voorgenomen gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Elshouterveld” worden geraadpleegd. Het RUP heeft tot doel om een KMO-zone te ontwikkelen voor zonevreemde bedrijven en de opmaak van een landschapsontwikkelingsplan.

De start- en procesnota kan geraadpleegd worden :

  • Via www.diepenbeek.be
  • Bij de afdeling grondgebiedzaken, poortgebouw, Dorpsstraat 11, tijdens de openingsuren, na afspraak.

Je wordt uitgenodigd op het participatiemoment dat digitaal zal plaatsvinden op 30 maart tussen 18.00 en 20.00 uur. Er kan online worden deelgenomen via www.diepenbeek.be

Schriftelijke reacties kan je bezorgen per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 14 of tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis of via info@diepenbeek.be, uiterlijk op 16 april 2021.