Werkingssubsidie sociaal-culturele verenigingen

Je kan enkel subsidies verkrijgen als je erkend wordt als socio-culturele vereniging. Om erkend te kunnen worden als Diepenbeekse socio-culturele vereniging dien je aan de volgende erkenningsvoorwaarden te voldoen:

  • De vereniging heeft haar administratieve zetel in Diepenbeek.
  • Minstens een derde van de bestuursleden woont in Diepenbeek.
  • De vereniging ontplooit een sterke socio-culturele werking binnen de gemeente.
  • De vereniging houdt jaarlijks minstens 3 bestuursvergaderingen en minstens 4 culturele activiteiten voor de eigen leden. Deze laatste mag ook afgewisseld worden met 1 grote activiteit toegankelijk voor het ruime publiek.

Een aanvraag tot erkenning moet ingediend worden bij de dienst Vrije Tijd en wordt ter advies voorgelegd aan de Diepenbeekse cultuurraad. Het college van burgemeester en schepenen zal op haar beurt het advies van de cultuurraad verder behandelen en mogelijks overgaan tot een effectieve erkenning van de aanvragende vereniging.

De subsidies voor socio-culturele verenigingen bestaan uit werkingssubsidies, infrastructuursubsidies en projectsubsidies. Zowel de erkennings- en subsidievoorwaarden als de procedure zijn terug te vinden in "Het reglement subsidies socio-culturele verenigingen van 19 oktober 2015". 

Sociaal-culturele en cultuur-educatieve verenigingen en verenigingen uit de kunstensector kunnen een werkingssubsidie aanvragen.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart