Studentenactiviteit in Diepenbeek tijdens coronacrisis

Gepubliceerd op donderdag 24 september 2020 10.32 u.

Welke activiteiten mag je als student, in tijden van corona, laten plaatsvinden? In samenspraak met stad Hasselt, het lokaal bestuur Diepenbeek en de hogere onderwijsinstellingen werd er een algemeen kader uitgewerkt, met als basis de Vlaamse en federale richtlijnen.

Hoe kan ik als student iets organiseren?

Je activiteit coronaproof plannen is niet gemakkelijk! We stelden een stappenplan op om jou te begeleiden in dit proces:

 1. Bekijk in de activiteitenmatrix (zie bijlage onderaan deze pagina) of je activiteit kan plaats vinden en welke voorwaarden er aan verbonden zijn.

 2. Voer een scan uit via het Covid Event Risk Model (CERM), indien de activiteitenmatrix dit aangeeft. Deze scan geeft je inzicht in veiligheidsrisico's bij een event. Is je resultaat groen? Dan kan je je aanvraag verder zetten.

 3. Voor elke activiteit dient er een doordacht, beknopt draaiboek opgemaakt te worden, op basis van de CERM. (In zo’n draaiboek beschrijf je in enkele zinnen wat je evenement precies inhoudt en welke concrete veiligheidsmaatregelen je neemt. Op die manier is het voor iedere instantie duidelijk wat er precies wordt georganiseerd)

 4. Waar vindt je evenement plaats?
  • Gaat je activiteit door op de campus van een onderwijsinstelling? Ga naar stap 5
  • Gaat je activiteit door op openbaar domein? Ga naar stap 6
  • Organiseer je een activiteit op kot? Ga naar stap 7

 5. Gaat je activiteit door op de campus van een onderwijsinstelling?
  • Stuur je event scan en draaiboek op naar de dienst studentenvoorzieningen van je onderwijsinstelling. Zij geven advies en oordelen op basis de geldende richtlijnen van het federale en lokale niveau en bestaande protocollen.
 6. Gaat je activiteit door op openbaar domein?
  • Indien je openbaar domein inneemt, je materialen of een vergunning voor drank of muziek nodig hebt, stuur je de aanvraag, event scan en draaiboek uiterlijk 3 weken voor de activiteit op naar de stad Hasselt of het Lokaal bestuur Diepenbeek. Zij geven advies en oordelen op basis de geldende richtlijnen van het federale en lokale niveau en bestaande protocollen.
 7. Organiseer je een activiteit op kot?
  • Algemene richtlijnen kan je steeds vinden op https://www.kotatlimburg.be/KAL_FAQ en in het kader voor studentenactiviteiten Hasselt en Diepenbeek.
  • Een activiteit op kot organiseren kan mits groene event scan. Een activiteit zonder een groene event scan wordt gezien als een samenscholing en deze zijn niet toegelaten.
  • Stuur je event scan en draaiboek naar de stad Hasselt of het Lokaal bestuur Diepenbeek:Stad Hasselt: evenementen@hasselt.be Lokaal bestuur Diepenbeek: info@diepenbeek.be
  • Met vragen kan je terecht bij de dienst studentenvoorzieningen van je onderwijsinstelling:
 8. Voorafgaand aan de eigenlijke activiteit kan de politie of brandweer een controle ter plaatse uitvoeren. Ook tijdens je activiteit kan je controle krijgen om na te gaan of de gemaakte afspraken en voorzorgsmaatregelen nageleefd worden.

 9. Dit stappenplan/deze werkwijze is van toepassing voor alle activiteiten

VRAGEN?

Voor praktische vragen over het kader van studentenactiviteiten, advies over protocollen en veiligheidsmaatregelen of meer informatie over het stappenplan kan je steeds terecht bij: