Subsidies jeugdverenigingen

Bij de uitwerking van dit subsidiereglement wil de gemeente Diepenbeek volgende doelstellingen bereiken voor jeugdverenigingen: 

  • Een werking ontplooien waarbinnen een vrijetijdsaanbod op regelmatige basis wordt aangeboden.
  • Verenigingen aanzetten om zoveel mogelijk kinderen en jongeren van de gemeente te betrekken bij haar werking.
  • Talentontwikkeling en zelfontplooiing stimuleren bij kinderen en jongeren.
  • Inzetten op groepsdynamiek. 
  • Leden van verenigingen stimuleren om vormingsmomenten te organiseren en/of te volgen.

Wie kan een aanvraag doen?

  • Elke Diepenbeekse jeugdvereniging kan een aanvraag indienen.
  • Een jeugdvereniging is een vereniging die een actieve werking ontplooit voor en door jongeren van 3 tot 30 jaar.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier dient, samen met de nodige bewijsstukken, uiterlijk op 1 oktober van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ingediend te worden. Dit kan:

  • Via onderstaand e-formulier
  • Door het formulier als bijlage te mailen naar info@diepenbeek.be
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het gemeentehuis (Dorpsstraat 14, 3590 Diepenbeek)