Subsidies senioren- en welzijnsverenigingen

Bij de uitwerking van dit subsidiereglement wil de gemeente Diepenbeek volgende doelstellingen bereiken voor seniorenverenigingen en verenigingen actief in de welzijnssector: 

  • Het garanderen van een degelijke reguliere basiswerking. 
  • Het stimuleren van ontmoetingsactiviteiten die vereenzaming tegengaan. Deze activiteiten kunnen ontspannend, cultureel, educatief of sportief van aard zijn. 
  • Verenigingen stimuleren om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente te betrekken bij hun werking. 
  • Investeren in vormings- en infomoment voor de leden. 
  • Stimuleren om samenwerkingen aan te gaan met andere Diepenbeekse verenigingen, organisaties of het lokaal bestuur Diepenbeek.

Wie kan een aanvraag doen?

Elke Diepenbeekse vereniging die voldoet aan volgende voorwaarden kan een aanvraag indienen:

  • Een seniorenverenigingen is een vereniging die een actieve werking voor 50-plussers ontplooit en waarvan minstens 80% van de leden 50 jaar of ouder is.
  • Een vereniging actief in de welzijnssector is een vereniging met als primaire doelstelling het welzijn van mensen en/of dieren.

Aanvraag?

Het aanvraagformulier dient, samen met de nodige bewijsstukken, uiterlijk op 1 oktober van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd ingediend te worden. Dit kan:

  • via onderstaand e-formulier
  • door het formulier als bijlage te mailen naar info@diepenbeek.be
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het gemeentehuis (Dorpsstraat 14, 3590 Diepenbeek)