Subsidies socio-culturele verenigingen

Bij de uitwerking van dit subsidiereglement wil Diepenbeek volgende doelstellingen bereiken voor socio-culturele werkingen:

  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren tussen de verenigingsleden alsook de Diepenbeekse burgers;
  • Vernieuwende initiatieven stimuleren;
  • Verenigingen aanzetten om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente te betrekken bij hun werking;
  • Vrijwilligerswerk stimuleren;
  • Leden van verenigingen stimuleren om vormings- en infomomenten te organiseren en/of te volgen;
  • Het organiseren van culturele initiatieven met een open karakter;
  • Samenwerking tussen verschillende verenigingen of tussen de gemeente en verenigingen stimuleren.

Wie kan een aanvraag doen?

Elke Diepenbeekse vereniging die voldoet aan volgende voorwaarden kan een aanvraag indienen.

Een socio-culturele vereniging ontwikkelt zich binnen de actieve kunstbeoefening, het sociaal cultureel vormingswerk, socio-culturele vrijetijdsbesteding of het beschermen van erfgoed.

Aanvraag?

Het aanvraagformulier dient, samen met de nodige bewijsstukken, uiterlijk op 1 oktober van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd ingediend te worden. Dit kan:

  • via onderstaand e-formulier
  • door het formulier als bijlage te mailen naar info@diepenbeek.be
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het gemeentehuis (Dorpsstraat 14, 3590 Diepenbeek)