Subsidies sportverenigingen

Via bijgevoegd subsidiereglement wil Diepenbeek de kwalitatieve jeugdwerking van erkende sportverenigingen stimuleren om op die manier de Diepenbeekse jongeren zoveel mogelijk kansen te geven tot een gezonde vrijetijdsbesteding op fysiek, mentaal en sociaal vlak. 

Elke erkende Diepenbeekse sportvereniging met jeugdwerking kan een aanvraag tot subsidies indienen.

Het aanvraagformulier dient, samen met de nodige bewijsstukken, tegen 1 oktober van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd ingediend te worden. Dit kan:

  • via onderstaand e-formulier
  • door het formulier als bijlage te mailen naar¬†info@diepenbeek.be
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het gemeentehuis (Dorpsstraat 14, 3590 Diepenbeek)