Subsidie tussenkomst cursus jeugdmonitoren

Jongeren die een cursus jeugdanimator volgen bij een erkende jeugdorganisatie vb. Kazou, Chiro, ... kunnen een deel van die cursus terugbetaald krijgen.

Wat moet je hiervoor doen? Breng je deelnameformulier zo snel mogelijk binnen bij de jeugddienst Je vindt hen in GC de Plak!

De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 50% van de kosten van de cursus met een maximum van 62 EUR per cursus en maximum 62 EUR per jaar.

Meer info kan je terugvinden in het bijgevoegde reglement.