Subsidies en steunmaatregelen ondernemen

Er bestaan momenteel geen gemeentelijke subsidies voor de Diepenbeekse ondernemers maar hieronder vind je een opsomming van de niet-gemeentelijke subsidies en steunmaatregelen. 

Op de Subsidiedatabank van Vlaio vind je meer steunmaatregelen van de Provinciale, Vlaamse, Federale en Europese overheden terug voor ondernemers actief in het Vlaamse Gewest. 

Subsidiedatabank van VLAIO

Investeringssubsidies:

Financiering

KlimOp lening (LRM)

KMO-cofinanciering (Participatiemaatschappij Vlaanderen)

WinWinlening (Participatiemaatschappij Vlaanderen)

Waarborgregeling (Participatiemaatschappij Vlaanderen)

 Premies

Strategische transformatiesteun

Ecologiesteun

 Tewerkstellingssubsidies:

Inhouding bedrijfsvoorheffing in steunzones (ontwrichte zone)

RSZ-korting 55-plussers

Individuele beroepsopleiding (IBO)

Activa-plan

 Steun voor advies en opleiding:

KMO-Portefeuille

 Steun bij innovatie:

IWT-subsidies (Innovatie door Wetenschap en Technologie)

 Steun voor hinder bij openbare werken:

Inkomenscompensatievergoeding (Participatiefonds Vlaanderen)

 Steun bij export:

Flanders Investment and Trade (FIT)