't Ankertje zoekt jobstudenten

De buitenschoolse kinderopvang Diepenbeek ‘t Ankertje zoekt enthousiaste jobstudenten tijdens de zomervakantie. ’t Ankertje is deze zomer open in volgende periodes:

 • Woensdag 1 juli tot en met vrijdag 17 juli 2020
 • Maandag 3 augustus tot en met maandag 31 augustus 2020

Wij zoeken jobstudenten die:

 • In bovenstaande periodes één of meerdere weken beschikbaar zijn (contracten zijn minstens per week)
 • Beschikbaar zijn op minstens één van de data van de selectiegesprekken: donderdag 9 april 2020 of donderdag 16 april 2020.
 • de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben (vóór de indiensttreding)
 • Over volgende diploma of ervaring beschikken:
 • Minimum onderstaande studierichting volgen of er in afgestudeerd zijn:

- 7de jaar verzorging met specialisatie kinderzorg

- 6de jaar Sociaal technische wetenschappen

- 6de jaar gezondheids- en welzijnswetenschappen

- 6de jaar jeugd en gehandicaptenzorg

- 6de jaar internaatswerking

- 6de jaar leefgroepenwerking

of

 • Minimum het eerste jaar in een pedagogische richting in het hoger onderwijs gevolgd hebben zoals o.a. lerarenopleiding lager, kleuter of secundair, (ortho)pedagogie, …)

of

 • Een animatorbrevet hebben of beschikken over minstens één volledig jaar leiderservaring in het jeugdwerk
 • Aanwezig zijn op de voorbereidende vergadering op vrijdag 15 mei 2020 ‘s avonds (voorlopig vastgelegd)

Kandidaten die in aanmerking komen bezorgen hun CV en motivatiebrief met vermelding van welke periode(s) ze volledig beschikbaar zijn uiterlijk op woensdag 1 april 2020 om 24.00 uur aan de algemeen directeur, Dorpsstraat 14 te 3590 Diepenbeek:

 • ofwel per post verzonden brief (gegevens van de poststempel is bepalend);
 • ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs;
 • ofwel via e-mail op het adres info@diepenbeek.be (datum en uur van verzending is bepalend).

Alleen kandidaten die voldoen aan de minimumvereisten worden uitgenodigd voor een gesprek.