Tegeltuin

Om het groene karakter van onze gemeente door te trekken naar het centrum kan je een tegeltuin aanvragen.
Met deze miniatuur tuinen willen we stukjes natuur in onze gemeente brengen. Hierdoor fleuren de gevels op en vergroenen we het aanzien van het straatbeeld.

Bovendien zijn er tal van voordelen verbonden aan een tegeltuin: planten zuiveren de lucht en nemen fijn stof op, er ontstaat een natuurlijke isolatielaag tegen koude en hitte, insecten en vlinders vinden er hun overwinteringsplek in en het onderhoud is beperkt.

Enkele voorbeelden van geschikte planten zijn de volgende: klimhortensia, kardinaalsmuts, klimop, klimrozen, blauwe regen en bosrank.

Wie kan aanvragen

De (mede)eigenaar of zakelijk gerechtigde (vruchtgebruiker, opstalhouder, …) kan een aanvraag voor een tegeltuin indienen. Een huurder kan ook een aanvraag indienen, maar enkel op voorwaarde dat hij schriftelijke toelating van de eigenaar heeft. 

Hoe aanvragen

Bekijk op voorhand welke plant je wilt plaatsen. Ga na of deze veel of weinig schaduw nodig heeft en of je al dan niet klimhulp moet voorzien.

Vul het onderstaande aanvraagformulier in. De technische dienst komt na goedkeuring ter plaatse om een tegel weg te nemen en houdt deze in bewaring. 

Aan de slag

Na het verwijderen van de tegel meng je de oorspronkelijke bodem met wat potgrond en eventueel compost. Je gekozen plant plaats je centraal in het vrijgemaakte gat. De overblijvende ruimte kan je opvullen met een bodembedekker zoals schors. Afhankelijk van de gekozen plant voorzie je klimhulp. Tot slot druk je de aarde goed aan en begiet je de tegeltuin.

AANVRAAGFORMULIER

De volledige voorwaarden vind je in het reglement inname openbaar domein.