Tegeltuin

Om het groene karakter van onze gemeente door te trekken naar het centrum kan je een tegeltuin aanvragen. Zo willen we stukjes natuur in de woonwijken brengen, gevels opfleuren en het straatbeeld vergroenen. 

Bovendien zijn er tal van voordelen verbonden aan een tegeltuin: planten zuiveren de lucht en nemen fijn stof op, er ontstaat een natuurlijke isolatielaag tegen koude en hitte, insecten en vlinders vinden er hun overwinteringsplek in en het onderhoud is beperkt.

Enkele voorbeelden van geschikte planten zijn de volgende: klimhortensia, kardinaalsmuts, klimop, klimrozen, blauwe regen en bosrank.

Voor wie?

  • de (mede)eigenaar of zakelijk gerechtigde (vruchtgebruiker, opstalhouder, …) van een pand
  • een huurder, mits hij schriftelijke toelating van de eigenaar heeft

Hoe aanvragen?

Bekijk op voorhand welke plant je wilt plaatsen. Ga na of deze veel of weinig schaduw nodig heeft en of je al dan niet klimhulp moet voorzien. Vul vervolgens het online formulier inname openbaar domein (type tegeltuin) in. De technische dienst komt na goedkeuring ter plaatse om een tegel weg te nemen en houdt deze in bewaring. 

Loket inname openbaar domein

Aan de slag!

Na het verwijderen van de tegel meng je de oorspronkelijke bodem met wat potgrond en eventueel compost. Je gekozen plant plaats je centraal in het vrijgemaakte gat. De overblijvende ruimte kan je opvullen met een bodembedekker zoals schors. Afhankelijk van de gekozen plant voorzie je klimhulp. Tot slot druk je de aarde goed aan en begiet je de tegeltuin.

De volledige voorwaarden vind je in het reglement inname openbaar domein.