01 - Thema's bepalen

Het college van burgemeester en schepenen stelt bij elke editie van het burgerbudget 10 thema’s voor. In 2023 koos het college voor de volgende thema's: 

 • Alle kinderen alle kansen 
 • Groene, aantrekkelijke straten en pleinen 
 • Erfgoed 
 • Gezondheid en welzijn 
 • Dierenwelzijn 
 • Verkeersveiligheid 
 • Gezellige buurten 
 • Talentontwikkeling 
 • Toerisme voor eigen inwoners 
 • Ontspanning en vrije tijd 

Tijdens een workshop werden vervolgens 3 thema’s gekozen waarbinnen de voorstellen moesten passen. 

 • Alle kinderen alle kansen
 • Groene en aangename straten en pleinen
 • Dierenwelzijn