01 - Thema's bepalen

Het college van burgemeester en schepenen stelt bij elke editie van het burgerbudget 10 thema’s voor. Voor 2023 kiest het college voor de volgende thema's: 

 • Alle kinderen alle kansen 
 • Groene, aantrekkelijke straten en pleinen 
 • Erfgoed 
 • Gezondheid en welzijn 
 • Dierenwelzijn 
 • Verkeersveiligheid 
 • Gezellige buurten 
 • Talentontwikkeling 
 • Toerisme voor eigen inwoners 
 • Ontspanning en vrije tijd 

Begin maart kozen de aanwezigen tijdens de workshop burgerbudget bovendien 3 thema’s waarbinnen de voorstellen moeten passen. Dit keer kan je een idee indienen rond:

 • Alle kinderen alle kansen
 • Groene en aangename straten en pleinen
 • Dierenwelzijn

En vanaf nu is het aan jou! Vanaf nu tot eind juni kan je ideeën en projecten indienen. 

Ik heb een idee!