01 - Thema's bepalen

Het college van burgemeester en schepenen stelt bij elke editie van het burgerbudget 10 thema’s voor. Voor de editie van 2022 werden volgende thema's bepaald:

 • Armoede en sociale ongelijkheid
 • Duurzaamheid en klimaat
 • Gezondheid en welzijn
 • Mobiliteit
 • Buurtwerking en ontmoeting
 • Publieke ruimte opwaarderen
 • Talentontwikkeling
 • Toerisme
 • Veiligheid
 • Ontspanning en vrije tijd

Bedoeling is dat onze inwoners (die minstens 16 jaar oud waren op 1 januari 2022) hier 3 thema’s uit kiezen waarbinnen de ingediende voorstellen moeten passen. 

Op donderdag 19 mei werden hier volgende drie thema's uit gekozen tijdens een eerste participatieavond. 

 • Armoede en sociale ongelijkheid
 • Duurzaamheid en klimaat
 • Ontspanning en vrijetijd