Update: opwaardering begraafplaats

Gepubliceerd op woensdag 10 januari 2018 11.50 u.
Eind september verliep de termijn om aan de gemeente te laten weten of je toch nog een concessie wou nemen op een graf zonder concessie op de begraafplaats. Uiteindelijk heeft twee derde van de betrokken gezinnen de gemeente geïnformeerd en hun wensen kenbaar gemaakt, dus ofwel een concessie nemen

De gezinnen die kozen voor een concessie hebben ondertussen hun factuur ontvangen om de concessie te kunnen verwerven.

De gemeente gaat nu een ontwerper aanstellen die gaat uitzoeken op welke manier de beschikbare ruimte die vrijkomt best kan ingevuld worden. De graven zonder concessie zullen immers op termijn verdwijnen en dat maakt dat er een nieuwe visie voor de inrichting voor de begraafplaats moet uitgetekend worden.

Gezinnen die gekozen hebben voor geen concessie en dus afstand doen van het graf zijn natuurlijk wel zo vrij om de grafsteen van het graf weg te nemen vooraleer er tot een ontruiming wordt overgegaan. Hiervoor dienen ze wel eerst even langs te gaan op de dienst burgerzaken vóór 31 maart 2018. Daar wordt dan nagekeken of het graf inderdaad vrij is van concessie. Indien dat zo is wordt een toestemming/machtiging meegegeven met de bevestiging dat de grafsteen door de familie van het graf mag afgehaald worden. Zodra men deze toestemming in handen heeft dient de familie een afspraak te maken met de verantwoordelijke van de begraafplaats om de grafsteen te komen verwijderen. Het gemeentepersoneel is niet gemachtigd om bij het verwijderen van de steen assistentie te bieden.

De gemeente gaat ondertussen zoals decretaal bepaald een lijst maken van historisch waardevolle graven die zeker hun plek op begraafplaats zullen mogen bewaren.