Vacature gemeente: mobiliteitsambtenaar B1-B3

Gepubliceerd op woensdag 8 november 2017 9 u.
Voor de gemeente Diepenbeek zijn we op zoek naar een mobiliteitsambtenaar B1-B3 in contractueel verband.

Als mobiliteitsambtenaar adviseer je het beleid inzake alle mobiliteitsvragen.
Je baant je met plezier door de wegcode, politiereglementen, verkeerstekens en signalisatie.
Je past de wettelijke bepalingen inzake verkeer en mobiliteit correct toe.
Je staat de burger ten dienste, en informeert en adviseert hem inzake de wettelijke bepalingen. Je ondersteunt en adviseert het beleid inzake het duurzaam gemeentelijke verkeers- en mobiliteitsbeleid.

Voorwaarden:
- Houder zijn van een bachelordiploma, gelijkwaardig of daarmee gelijkgesteld in de richting verkeerskunde

Kennis en ervaring:
- Kennis van onderzoeks- en rapporteringmethodes m.b.t. verkeers- en mobiliteitsaspecten
- Informaticakennis
- Organisatietalent
- Interesse voor de integrale mobiliteitsproblematiek

Verwachte eigenschappen:
- Verantwoordelijkheidszin
- Klantgerichtheid
- Flexibel kunnen handelen
- Loyaliteit
- Probleemoplossend vermogen
- Zelfstandigheid (zelfzekerheid)
- Leervermogen
- Mondelinge communicatie
- Assertiviteit
- Sterke organisatorische en communicatieve kwaliteiten

Aanbod:
- Een afwisselende en boeiende job
- Voltijds regime
- Een contract van bepaalde duur (verlenging mogelijk na een gunstige evaluatie)
- Een aangepast loon (schaal B1-B3)
- Maaltijdcheques
- Fietsvergoeding
- Vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer)
- Hospitalisatieverzekering na 6 maanden

Indiening kandidaturen:
De kandidaturen voor deelname aan de selectieprocedure dienen bezorgd te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 14 – 3590 Diepenbeek uiterlijk woensdag 22 november 2017 om 12.00 uur:

  • Ofwel door een e-mail samen met een kopie van het diploma
  • Via een sollicitatiebrief per post met een gewone zending (gegevens van de poststempel is bepalend) samen met een kopie van het diploma gericht aan:
    Het College van Burgemeester en Schepenen
    Dorpsstraat 14
    3590 Diepenbeek
  • Ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs op de dienst interne zaken/secretariaat samen met een kopie van het diploma

De kandidaten met het correcte diploma zullen uitgenodigd worden voor een gestructureerd interview (toepassing van artikel 29 - specifieke bepalingen voor de aanwerving in sommige tijdelijke personeelsleden).