Vast bureau

Het vast bureau vormt - samen met het bijzonder comité van de sociale dienst - de uitvoerende macht binnen de OCMW en is vergelijkbaar met het college van burgemeester en schepenen binnen de gemeente. Dit betekent dat het vast bureau instaat voor het dagelijks bestuur van het OCMW en het uitvoeren van de beslissingen van de OCMW-raad.

De leden van het vast bureau zijn dezelfde als van het college van burgemeester en schepenen. Het is een collegiaal orgaan, dit wil zeggen dat alle beslissingen gezamenlijk worden genomen.

De vergaderingen van het vast bureau zijn gesloten en worden voorgezeten door de voorzitter. De burgemeester is van rechtswege ook de voorzitter van het vast bureau. De algemeen directeur is bij de vergaderingen aanwezig om het verslag op te maken en waar nodig advies te geven. Hij heeft geen stemrecht. In Diepenbeek vergadert het vast bureau in principe elke dinsdagvoormiddag, aansluitend op het college van burgemeester en schepenen.

Nadat het vast bureau een voorstel heeft goedgekeurd, voeren de diensten van OCMW en gemeente dit uit.

Kalender

Besluiten voor 08/2019

Samenstelling

 • Rik Kriekels

  Burgemeester N-VA
  Adres
  Helstraat 28
  GSM
  0495 16 03 95
  E-mail
  E-mail
 • Jos Leroi

  1ste schepen CD&V
  Bevoegdheden

  financiën - onderwijs - erediensten en kerkfabrieken

  Adres
  Steenakkerstraat 7
  GSM
  0479 71 19 61
  E-mail
  E-mail
 • Ilse Pipeleers

  2de schepen Onafhankelijk
  Bevoegdheden

  beleving

  Adres
  Nanofstraat 39
  GSM
  0474 99 35 38
  E-mail
  E-mail
 • Jan Bynens

  Lid vast bureau N-VA
  Adres
  Onderwijslaan 4
  GSM
  0479 99 23 12
  E-mail
  E-mail
 • Marie Claesen

  Marie Claesen

  Lid vast bureau Groen
  Adres
  Visserijstraat 15
  GSM
  0498 63 74 30
  E-mail
  E-mail
 • Lies Jans

  Algemeen directeur
  Adres
  Dorpsstraat 14
  tel.
  011 49 18 11
  E-mail
  E-mail