Omni-foto

De doelstellingen van Omni-foto:

Binnen de amateurkunsten de discipline fotografie als culturele activiteit en als creatieve vorm van vrijetijdsbesteding bestendigen en bevorderen.
De begeleiding van beginnende fotografen behartigen; zowel op technisch als op creatief vlak.
Aan de leden van de vereniging de mogelijkheid bieden om regelmatig hun werken tentoon te stellen of te presenteren voor een breed publiek.
De vereniging kan initiatieven van structurele, dienstverlenende, begeleidende, ondersteunende en promotionele aard nemen of steunen, én activiteiten organiseren of mede organiseren die tot de verwezenlijking van die doelstellingen bijdragen of kunnen bijdragen.

Om deze doelstellingen te behartigen zal onze vereniging:
-open staan voor nieuwe, beginnende fotografen;
- maandelijks samenkomen om foto's te bespreken en technieken bij te schaven;
- maandelijkse uitstappen organiseren om samen foto's te maken;
- regelmatig tentoonstellingen organiseren om de mooiste werken kenbaar te maken bij het brede publiek.

Contact

Adres
Pietelbeekstraat 31
3500 Hasselt
Tel.
011 23 14 14
GSM
0476 98 44 71
E-mail
dirk.smets2@telenet.be

Voorzitter

Dirk Smets

Secretaris

Wilfried Vierstraete