Verhuis kantoor Ankertje Centrum

Gepubliceerd op donderdag 12 april 2018 13.34 u.
De administratie en coördinatie van buitenschoolse kinderopvang ’t Ankertje en het Loket Kinderopvang verhuizen op 16 april 2018 van de lokalen Wijkstraat 16/2 naar Dorpsstraat 13.


Dat is het gebouw tegenover het gemeentehuis en langs huis Schoofs. In dit gebouw zaten vroeger Kind en Gezin (beneden) en de Heemkundige Kring (boven). Deze verhuis is een gevolg van het feit dat een gedeelte van het kloostergebouw in de Wijkstraat gaat ingericht worden als een woonzorgcentrum.

Mogelijk zal de administratie van ’t Ankertje in de week van 16 april moeilijker te bereiken zijn. Wij hopen op zo weinig mogelijk hinder tijdens de verhuis. Alvast dank aan de ouders voor het begrip daarvoor.

De opvang zelf door het Ankertje Centrum blijft wel doorgaan in de Wijkstraat. De verhuis van de opvang in het kader van de renovatie van het kloostergebouw zal pas na de zomervakantie gebeuren. Dus ook in de zomervakantie kunnen de kinderen in ’t Ankertje Centrum terecht.