Verwarmingstoelage aanvragen

Gepubliceerd op maandag 27 november 2017 15.28 u.
Ook dit jaar kunnen gerechtigden weer een toelage krijgen van het Sociaal Stookoliefonds. Aangezien het winterweer er weer aan zit te komen, willen we de toepassingsregels voor het bekomen van een verwarmingstoelage nog eens opfrissen:

Wie?

Enkel personen met een laag inkomen en personen in collectieve schuldbemiddeling kunnen een aanvraag doen bij het OCMW voor het bekomen van een verwarmingstoelage.

Wat zijn de inkomstenvoorwaarden?

* gerechtigd zijn op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit;

of

* een bruto belastbaar gezinsinkomen hebben dat lager ligt dan € 18.363,39 per jaar, vermeerderd met € 3.399,56 per jaar per persoon ten laste. Er wordt rekening gehouden met de bruto inkomsten van alle gezinsleden.

of

* personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/06/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en die bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

 

Wat en hoeveel?

Personen die voldoen aan één van de (inkomsten)voorwaarden kunnen voor leveringen van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 een aanvraag indienen voor het bekomen van een verwarmingstoelage, voor een maximum van 1.500 liter brandstof.

De toelage kan aangevraagd worden voor de volgende brandstoffen: huisbrandolie (mazout), verwarmingspetroleum type C en bulkpropaangas, en is afhankelijk van de prijs van de betaalde brandstof met een minimum van € 0,14 per liter.

Wanneer?

Belangrijk ! De toelage moet aangevraagd worden in het sociaal huis van het OCMW binnen de 60 dagen na datum van de levering!!

Hoe?

Er zijn verschillende mogelijkheden om de aanvraag voor de verwarmingstoelage te doen:

- Het formulier op www.diepenbeek.be/Verwarmingstoelage invullen en afdrukken en samen met een kopie van de factuur of leveringsbon van de geleverde brandstof, met vermelding van de leveringsdatum, de geleverde hoeveelheid en het betaalde bedrag en een kopie van de identiteitskaart binnenbrengen in het sociaal huis.

- Een afspraak maken met één van de maatschappelijk werkers om samen de aanvraag te doen. Om de afspraak te maken kan je bellen naar het algemeen nummer van het sociaal huis: 011/29 35 70. Ook dan de bovenvermelde documenten meebrengen.

- Bij mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen kan de aanvraag tijdens een huisbezoek in orde gebracht worden.