Hinder op openbaar domein

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijden we werken op omleidingstrajecten en detecteren we conflicten tussen werken en manifestaties beter.

De gegevens die op de platform staan zijn via de gemeentelijke website te raadplegen. Op het gemeenteplan met de laag "wegeniswerken, nutswerken en evenementen" kan je een overzicht opvragen op de kaart. Klik op de locatie van de werken of het evenement en je kan alle gegevens over deze actie raadplegen.