Welk Limburg wil jij ?

Gepubliceerd op donderdag 14 november 2019 16.02 u.

Het provinciebestuur van Limburg werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL). De provincie heeft een conceptnota opgemaakt. De conceptnota geeft de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kernachtig weer, schetst een gewenst perspectief voor de toekomst in 2040 en bevat een aantal ruimtelijke strategieën om dat wensbeeld te bereiken.

Van 21 november tot 21 januari kan je de conceptnota inkijken op www.limburg.be/beleidsplanruimte in het provinciehuis en in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijke reacties, opmerkingen of suggesties over de conceptnota indienen:

  • - Per e-mail aan BRL@limburg.be
  • - Per aangetekende brief aan de provincie Limburg, afdeling ruimtelijke planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
  • - Door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciehuis, Universiteitslaan 1 in Hasselt

 Tijdens de infomarkt op 2 december kan je meer informatie en toelichting krijgen over de conceptnota. De infomarkt vindt plaats in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis, Universiteitslaan 1 Hasselt, en is doorlopend publiek toegankelijk van 19 tot 21 u.