Werken in Dauteweyers

Gepubliceerd op donderdag 23 augustus 2018 12.11 u.
De zeldzame boomkikker is de adoptiesoort van Diepenbeek. In de Dauteweyers voelt de boomkikker zich thuis, maar de populatie is nog erg kwetsbaar. De boomkikker is immers een kieskeurig beestje dat nood heeft aan zonnige ruigtes en (braam)struwelen om te zonnen, te schuilen en te jagen op insecten.

Het vijverbeheer in functie van de viskweek, zoals het periodiek droogzetten van de vijvers en het open houden van de houtkanten, zorgde vroeger voor het geschikte biotoop. De Dauteweyers worden echter al lang niet meer gebruikt voor de viskweek, waardoor de oevers zijn dichtgegroeid.

Daarom slaan een aantal partners de handen in elkaar en nemen zij maatregelen ter bescherming van de boomkikker. Deze maatregelen zijn ook erg gunstig voor andere soorten zoals de kamsalamander, de watervleermuis, de ijsvogel,...

Eind augustus starten de werken die de vijvers opnieuw zullen openmaken. Bomen en struiken zullen selectief verwijderd worden. Dat is van essentieel belang voor de boomkikker. In de toekomst zullen de bomen onderhouden worden als hakhout.

De vijvers worden aangepast en het verouderde vul- en aflaatsysteem van de vijvers wordt vernieuwd zodat de vijvers volledig kunnen leeglopen, om ze zo visvrij te houden. Om de vijvers te vullen wordt er een nieuwe bevoorradingsgracht gegraven die aansluit op de Dautenbeek. Om een permanente watervoorziening mogelijk te maken, wordt de bodem van de Dautenbeek blijvend verhoogd.

Het historisch grachtensysteem in de aanpalende weide wordt hersteld om het regenwater af te voeren en verzuring te voorkomen.

De totale kostprijs van deze werken is ca. 202.000 euro gefinancierd door de volgende partners: Vlaamse Landmaatschappij, Natuurpunt, gemeente Diepenbeek, Life+ G4G, provincie Limburg, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en Regionaal Landschap Lage Kempen.

Tijdens de werken zal het gebied tijdelijk niet toegankelijk zijn voor wandelaars en fietsers.

In een tweede fase (2020-2021) zullen een aantal recreatieve voorzieningen aangelegd worden. In de Heidestraat komen zitvoorzieningen en de startplaats aan de Sint-Servatiusstraat wordt opgefrist met een kleine parking, infoborden en een picknickbank.