Werken in de zorg

Diepenbeek is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde personeelsleden in de zorg.

We zoeken personeelsleden voor volgende functies

 • Zorgkundige CAT 11 voor het woonzorgcentrum "De Visserij"
  Je creëert een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de residenten, door optimale en deskundige hulp en de nodige verzorging.

  Diplomavereisten
  Houd(st)er zijn van een van de diploma’s, brevetten, attesten of getuigschriften zoals omschreven in de Omzendbrief van 21 februari 2007 houdende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen, het Ministerieel Besluit van 6 november 2003 en latere aanvullingen

 • Verpleegkundige CAT14b woonzorgcentrum 
  Je creëert een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de bejaarden, door optimale en deskundige hulp en verzorging.

  Diplomavereisten
  Houder zijn van de beroepstitel van ‘verpleegkundige’.
  Houder zijn van een brevet of diploma van ‘gebrevetteerd of gediplomeerd verpleegkundige’ of houder zijn van het diploma ‘gegradueerd verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs’.

De functiekaarten kan je onderaan raadplegen.

Aanbod

 • Een tijdelijk contract, met optie vast
 • Begin bruto geïndexeerd jaarsalaris voor zorgkundige CAT 11: € 32.059,98
 • Begin bruto geïndexeerd jaarsalaris voor verpleegkundige CAT 14b: € 34.644,19
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques van 8 euro, eindejaarspremie, prestatiebetaling voor weekends en feestdagen, fietsvergoeding,...

Solliciteren

Solliciteren kan het hele jaar door:

 • ofwel via een e-mail met sollicitatiebrief en CV naar info@diepenbeek.be
 • ofwel een per post verzonden sollicitatiebrief en CV
 • ofwel door afgifte van jouw sollicitatiebrief en CV (tegen ontvangstbewijs) op de dienst interne zaken/secretariaat

Is er een functie vacant, dan brengen we je daarvan op de hoogte per mail en nodigen we je uit voor een interview.