Werken in de zorg (spontane sollicitatie)

Lokaal bestuur Diepenbeek is regelmatig op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde personeelsleden in de zorg.

We zoeken personeelsleden voor volgende functies:

 • Zorgkundige CAT 11 voor de gezinszorg van de thuiszorgdiensten
  Je verricht huishoudelijke en verzorgende taken aan huis bij cliënten die daar tijdelijk of blijvend zelf niet meer voor kunnen instaan.
  Je houdt een zo optimaal mogelijk gezinsleven in stand of je laat de bejaarde/mindervalide zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

  Diplomavereisten
  - hetzij een diploma, getuigschrift, attest of brevet uit een pedagogische richting of een richting in de zorgsector, dat aantoont dat betrokkene tenminste geslaagd is in het hoger beroeps- of technisch secundair onderwijs;
  - hetzij een bekwaamheidsattest van verzorgende, uitgereikt door een andere dan de Vlaamse Gemeenschap of een buitenlands diploma of getuigschrift, mits het door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Zorgkundige CAT 11 voor het woonzorgcentrum "De Visserij"
  Je creëert een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de residenten, door optimale en deskundige hulp en de nodige verzorging.

  Diplomavereisten
  Houd(st)er zijn van een van de diploma’s, brevetten, attesten of getuigschriften zoals omschreven in de Omzendbrief van 21 februari 2007 houdende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen, het Ministerieel Besluit van 6 november 2003 en latere aanvullingen

 • Verpleegkundige CAT14b woonzorgcentrum 
  Je creëert een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de bejaarden, door optimale en deskundige hulp en verzorging.

  Diplomavereisten
  Houder zijn van de beroepstitel van ‘verpleegkundige’.
  Houder zijn van een brevet of diploma van ‘gebrevetteerd of gediplomeerd verpleegkundige’ of houder zijn van het diploma ‘gegradueerd verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs’.

De functiekaarten kan je onderaan raadplegen.

Aanbod:

 • Een tijdelijk contract, met optie vast
 • Begin bruto geïndexeerd jaarsalaris voor zorgkundige CAT 11: € 32.059,98
 • Begin bruto geïndexeerd jaarsalaris voor verpleegkundige CAT 14b: € 34.644,19
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques van 8 euro, eindejaarspremie, prestatiebetaling voor weekends en feestdagen, fietsvergoeding,...

Solliciteren:

Solliciteren kan het hele jaar door:

 • ofwel via een e-mail met sollicitatiebrief en CV naar info@diepenbeek.be
 • ofwel een per post verzonden sollicitatiebrief en CV
 • ofwel door afgifte van jouw sollicitatiebrief en CV (tegen ontvangstbewijs) op de dienst interne zaken/secretariaat

Is er een functie vacant, dan brengen we je daarvan op de hoogte per mail en nodigen we je uit voor een interview.