Wervingsreserve deskundige ICT B1-B3 in contractueel verband

Functieomschrijving

Gemeente Diepenbeek is op zoek naar een voltijdse deskundige ICT B1-B3.

De deskundige ICT beheert en optimaliseert de ICT-infrastructuur, ondersteunt via een helpdeskwerking, vervult een adviserende rol op ICT-vlak en helpt het automatiseren van de werking binnen de diverse diensten teneinde de uitvoering van de organisatorische taken van de organisatie te verbeteren en de aanwezige hard- en software af te stemmen op de behoeften van de gebruikers zodat zij in optimale omstandigheden gebruik kunnen maken van de ter beschikking zijnde informaticatechnologie.

Concreet is de deskundige ICT o.a. bezig met:

 • Uitvoeren van het ICT-beleidsplan in samenwerking met het ICT-team;
 • Formuleren van voorstellen inzake het ICT-aankoopbeleid;
 • Instaan voor het dagelijks systeembeheer van alle ICT-systemen binnen de organisatie;
 • Beveiligen van het netwerk;
 • Beantwoorden van informatica-gerelateerde vragen van medewerkers;
 • Meewerken aan de uitbouw van projecten;
 • Uitvoeren van de projecten zoals voorzien in het ICT-budget;

In bijlage is de volledige functiekaart terug te vinden.

Profiel

 • Houder zijn van bachelor diploma, gelijkwaardig of daarmee gelijkgesteld zoals opgenomen in het Ministerieel Besluit van 19 februari 2013 en eventuele latere wijzigingen en aanpassingen
 • slagen voor een aanwervingsexamen

Voor deze vacature kan er gewerkt worden met een preselectie op basis van de CV en motivatiebrief. Er wordt bekeken of de kandidaat een eerste ervaring in de informatica kan aantonen.

Aanbod

 • een boeiende en uitdagende job
 • een contract van onbepaalde duur
 • voltijdse regime (38 uur / week)
 • een aangepast loon (schaal B1-B3)
 • mogelijkheid om te telewerken
 • hospitalisatieverzekering na 6 maanden
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • Ecocheques
 • fietsvergoeding
 • vergoeding woon/werkverkeer (openbaar vervoer)

Solliciteren

De kandidaturen voor deelname aan de selectieprocedure dienen bezorgd te worden aan de algemeen directeur, Lies Jans, Dorpsstraat 14, 3590 Diepenbeek uiterlijk woensdag 26 januari 2022.

 • ofwel een per post verzonden zending (poststempel is bepalend) samen met een kopie van het diploma
 • ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs op de dienst interne zaken van het gemeentehuis samen met een kopie van het diploma
 • ofwel via het webformulier samen met een kopie van het diploma
 • ofwel door een e-mail naar info@diepenbeek.be samen met een kopie van het diploma

Het examenprogramma bestaat uit een schriftelijke digitale proef en mondelinge proef. Voor de geslaagde van het mondeling examen zal er een psychotechnische proef georganiseerd worden. Er is 1 positie vacant. De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve.