04 - Winnaars

Na de stemming maken we een rangschikking op van alle ingediende voorstellen. Dit op basis van het aantal stemmen dat ze kregen. Het projectvoorstel met de meeste stemmen wordt uitgevoerd. 

Is er daarna nog budget over is, kan ook het idee met de tweede meeste stemmen worden uitgevoerd. Dit principe passen we toe tot het budget verdeeld is. 

Behaalde een idee onvoldoende stemmen, maar past het voorstel binnen de gekozen thema’s van een volgende editie, dan mag het voorstel opnieuw worden ingediend. 

Winnaars 2023

In totaal ontvingen we 954 stemformulieren. Daarvan waren er 738 geldig. Dubbele stemmen of stemmen van mensen die niet in Diepenbeek wonen, werden er bijvoorbeeld uit gehaald. Het overgrote gedeelte kwam binnen via het online stemformulier. Slechts 19 mensen brachten hun stem op papier uit. En wat bleek, er kwam niet één winnaar uit de bus, maar vijf! Een overzicht:
  1. Steun Kinderopvang – 10 000 euro
  2. Voedselbossen – 8 500 euro
  3. Uitbreiding skatepark – 10 000 euro
  4. Speeltuin De Visserij – 15 000 euro 

Hondenweide

Op de vijfde plaats eindigde het idee van de opwaardering van de hondenweide. Zij gaan aan de slag met het resterende budget van 6 500 euro. De projecten worden in de loop van 2024 uitgevoerd. Alvast bedankt voor het stemmen.

Het is de bedoeling om in 2025 een nieuwe oproep te doen naar jouw ideeën om Diepenbeek nog mooier, veiliger en leuker te maken!

Winnaars 2022

In 2022 ontvingen we in totaal 389 stemformulieren. Daarvan waren er 366 geldig en 23 ongeldig. Het overgrote gedeelte kwam binnen via het online stemformulier. En wat bleek, er kwam ook toen niet één winnaar uit de bus, maar vijf! Een overzicht:

  1. Vergroenen centrum – 3 500 euro
  2. Oversteekplaats Dauteweyers – 4 000 euro
  3. Kwartetspel Diepenbeeks Dialect – 20 000 euro
  4. Diepenbeek in beweging met outdoor fitness – 15 000 euro
  5. Vergroening zorgcampus - 7 500 euro