04 - Winnaars

Na de stemming maken we een rangschikking op van alle ingediende voorstellen. Dit op basis van het aantal stemmen dat ze kregen. Het projectvoorstel met de meeste stemmen wordt uitgevoerd. 

Is er daarna nog budget over is, kan ook het idee met de tweede meeste stemmen uitgevoerd worden. Dit principe passen we toe tot het budget verdeeld is. Volstaat het overblijvende bedrag niet om het eerstvolgend gerangschikt voorstel uit te voeren, dan wordt dit bedrag aan het daaropvolgend gerangschikt project aangeboden enz. 

Als een idee niet genoeg stemmen behaalde, maar in een volgend burgerbudget weer binnen de gekozen thema’s past, dan mag het voorstel opnieuw ingediend worden. 

Winnaars 2022

In totaal ontvingen we 389 stemformulieren. Daarvan waren er 366 geldig en 23 ongeldig. Het overgrote gedeelte kwam binnen via het online stemformulier. En wat bleek, er kwam niet één winnaar uit de bus, maar vijf! Een overzicht:

  1. Vergroenen centrum – 3 500 euro
  2. Oversteekplaats Dauteweyers – 4 000 euro
  3. Kwartetspel Diepenbeeks Dialect – 20 000 euro
  4. Diepenbeek in beweging met outdoor fitness – 15 000 euro

Nog meer vergroening

Op de vijfde plaats eindigde het idee van de Kunstkubus. Helaas bleef er onvoldoende budget over om het project volledig te kunnen uitvoeren. Daarom werd het zesde idee in de rangorde opgevist. Dat ging over bijkomende vergroening aan de zorgcampus en de rotonde aan de Nieuwstraat.

Tot volgend jaar

De projecten worden in de loop van volgend jaar uitgevoerd. Alvast bedankt voor het stemmen. Volgend jaar doen we een nieuwe oproep naar jouw ideeën om Diepenbeek nog mooier, veiliger en leuker te maken!