05 - Winnaars

Na de stemming maken we een rangschikking op van alle ingediende voorstellen. Dit op basis van het aantal stemmen dat ze kregen. Het projectvoorstel met de meeste stemmen wordt uitgevoerd. 

Is er daarna nog budget over is, kan ook het idee met de tweede meeste stemmen uitgevoerd worden. Dit principe passen we toe tot het budget verdeeld is. Volstaat het overblijvende bedrag niet om het eerstvolgend gerangschikt voorstel uit te voeren, dan wordt dit bedrag aan het daaropvolgend gerangschikt project aangeboden enz. 

Als een idee niet genoeg stemmen behaalde, maar in een volgend burgerbudget weer binnen de gekozen thema’s past, dan mag het voorstel opnieuw ingediend worden.