Woonstcontrole

Na de aangifte van een adreswijziging, controleert jouw wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt.

Na deze controle word je ingeschreven op uw nieuwe adres en word je door je wijkagent uitgenodigd om je identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen.

Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart met pincode nodig.