Woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum 'De Visserij' bevindt zich in een mooi park dat gesitueerd is in een landelijke omgeving in de gemeente Diepenbeek. Het biedt momenteel huisvesting aan 85 bewoners.

Voor wie? 

Het woonzorgcentrum wil een open thuis zijn voor zorgbehoevende senioren.

Daarnaast biedt het een aantal diensten die de thuiszorg kunnen ondersteunen zoals buurtwerking en kortverblijf. Er bestaat ook de mogelijkheid om enkel het middagmaal te nuttigen in het woonzorgcentrum. Onze missie, de opdracht waartoe wij ons engageren, is het bieden van een kwalitatieve zorgverlening, waarbij respect voor ieders eigenheid voorop staat, waarbij we aandacht schenken aan het behoud van de zelfstandigheid. Wij wensen comfort te bieden binnen een huiselijke sfeer.

Dit alles gebeurt in samenwerking met de bewoner en zijn familie met eerbiediging van ieders privacy.

Meer info

Het woonzorgcentrum uit zijn visie op drie verschillende aspecten: ouder worden, wonen en zorg en een veranderende omgeving. Dit betekent dat het welzijn van de bewoners steeds centraal staat. De Visserij is een open huis waarin iedere bewoner wordt benaderd vanuit zijn eigen belevingswereld en mogelijkheden. Het aspect 'wonen' staat centraal naast het onderdeel 'zorg'.

Door een open contact met de buitenwereld blijft er een interactie ontstaan met de buitenwereld en de lokale bevolking. Zo kan het woonzorgcentrum ook evolueren naar een moderne, dynamische en slagvaardige organisatie waarin iedere bewoner zich 'thuis' voelt.