Zorgbudget voor mensen met een handicap

Het zorgbudget voor mensen met een handicap is een tegemoetkoming ten bedrage van € 300 per maand voor mensen met een erkende handicap (wat per definitie moet erkend zijn vóór je 65 jaar werd) die aan bepaalde voorwaarden voldoen en een vastgestelde ondersteuningsnood hebben. Ze moeten daarvoor al een bestaand attest of bewijs hebben.

Voor wie?

  • Sinds september 2016 wordt het zorgbudget voor mensen met een handicap uitbetaald aan volwassenen met een handicap die op de wachtlijst staan voor gehandicaptenzorg.

  • In 2017 is deze groep uitgebreid met minderjarigen en jongvolwassenen tot 25 jaar met een handicap. Ook hier gaat het om specifieke groepen die al geregistreerd zijn en bestaande attesten hebben.

  • Personen die beroep doen op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijwillig overstappen naar een zorgbudget voor mensen met een handicap.

Bijkomende voorwaarden

  1. Deze mensen mogen geen gebruik maken van de zogenaamde “niet-rechtstreeks toegankelijke hulp” bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Wie van deze hulp gebruik maakt, kan vanaf 1 januari 2017 onder bepaalde voorwaarden overstappen naar het zorgbudget.

  2. Ze moeten aangesloten zijn bij een zorgkas.

Hoe aanvragen?

Behoor je tot een van de groepen voor een zorgbudget voor mensen met een handicap, dan zal je zorgkas contact met je opnemen zodra je in aanmerking komt voor een budget. Je hoeft zelf geen aanvraag te doen of contact op te nemen.

Meer info

  • De website van de Vlaamse sociale bescherming
  • Je zorgkas of mutualiteit
  • Sociale dienst van het OCMW