Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voorheen THAB)

Heel wat senioren kunnen zich maar moeilijk alleen uit de slag trekken en hebben dagelijks hulp nodig.
Om bijkomende kosten, vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, te kunnen dragen, kan je als 65-plusser een aanvraag doen voor het bekomen van een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Het zorgbudget is een aanvullend inkomen dat maandelijks uitgekeerd wordt door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid en is niet belastbaar.

Voor wie?

Alle senioren die fysieke of geestelijke gezondheidsproblemen hebben, kunnen een aanvraag indienen. Concreet moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je moet de Belgische nationaliteit hebben of ermee gelijkgesteld zijn (bv onderdanen van de EU).

 • Je dient gedomicilieerd te zijn in België en er permanent te verblijven. Een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

 • Je moet minstens 65 jaar zijn en een verminderde zelfredzaamheid van minimum 7 punten hebben.

  Je doet er goed aan om voor je aanvraag bij je huisarts of specialist langs te gaan. Deze kan je medische toestand het best inschatten en je advies geven of een aanvraag al dan niet zinvol is.

Hoe aanvragen?

Indien je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van Diepenbeek, kan je je aanvraag indienen via de sociale dienst van het OCMW. Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid voert het onderzoek naar het recht op een uitkering of erkenning.

Hoe verloopt de aanvraag?

Deze gebeurt op een vergelijkbare manier als de aanvraag inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming. Het medisch onderzoek wordt ook gedaan door een geneesheer van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. De financiële berekening wordt gedaan door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.
Indien je als mindervalide vermoedt geen recht te hebben op de financiële tegemoetkoming, dan kan je toch je ongeschiktheid laten vaststellen om bepaalde fiscale en sociale voordelen te bekomen. Deze erkenning gebeurt dan uitsluitend op basis van een medisch onderzoek (dus geen inkomstenonderzoek).

Bedrag

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met je eigen inkomen en het inkomen van je partner, alsook met roerende en onroerende goederen. Er worden wel bepaalde vrijstellingen toegepast op die inkomsten.

Indien je inwoont bij familie tot en met de tweede graad, word je voor de berekening van de tegemoetkoming beschouwd als alleenstaande.

Anderzijds wordt er bij de berekening van de tegemoetkoming rekening gehouden met de graad van zorgbehoevendheid.

In de praktijk krijg je de hoogste tegemoetkoming als je een laag inkomen hebt en een sterk verminderde zelfredzaamheid.

Afhankelijk van de graad van zorgbehoevendheid worden 5 categorieën onderscheiden:

Categorie 1 7 en 8 punten
Categorie 2 9,10 en 11 punten
Categorie 3 12,13 en 14 punten
Categorie 4 15 en 16 punten
Categorie 5 17 en 18 punten

Wat meebrengen

 • De naam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt;
 • Je identiteitskaart en je pincode;
 • Je bankrekeningnummer;
 • Eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij de aanvraag.

Meer info

 • Vlaamse sociale bescherming.be
 • Sociale dienst
 • Je mutualiteit