Algemene stedenbouwkundige voorschriften

Als je bouwperceel niet in een Bijzonder Plan van Aanleg, Ruimtelijk Uitvoeringsplan of verkaveling gelegen is, dan zijn de algemene stedebouwkundige voorschriften van toepassing.