Elektronisch aanbesteden

De gemeente Diepenbeek zal vanaf 1 oktober 2018 opdrachten boven de 30.000,00 EUR (per jaar of per perceel) elektronisch aanbesteden. Gevolg hiervan is dat ook offertes elektronisch ingediend moeten worden. Papieren offertes zullen bij dergelijke opdrachten dus niet langer aanvaard worden.

Meer en meer overheidsopdrachten bij overheden worden elektronisch afgehandeld, waardoor de procedure sneller en efficiënter kan verlopen. Die elektronische procedure noemt men e-procurement. Alle overheden in België werken met dezelfde federale applicaties, namelijk e-Notification, e-Tendering en e-Invoicing:

  • e-Notification: hiermee kunnen overheidsdiensten online openbare aanbestedingen bekendmaken en bestekken beschikbaar stellen.
  • e-Tendering: via deze applicatie kunnen kandidaat-inschrijvers hun offerte en andere documenten elektronisch indienen en weten zij meteen dat hun offerte werd ontvangen.
  • e-Invoicing: een centraal platform (Mercurius) voor digitale ontvangst van facturen.

Het gebruik van e-Tendering wordt voor lokale besturen verplicht vanaf 18 oktober 2018 voor aanbestedingen boven de Europese drempel. Vanaf 1 januari 2020 zijn lokale besturen dit verplicht voor alle gepubliceerde opdrachten (opdrachten boven de 144.000,00 voor werken, leveringen en diensten).

Voordelen van elektronisch aanbesteden:

  • Geen papieren offertes
  • Geen offertes die laattijdig toekomen of verloren gaan
  • Meer transparantie

Als ondernemer vind je hierover meer informatie in het bestand in bijlage. 

Bij Unizo kan er eveneens het handig boekje “Zakendoen met de overheid” (auteur Anja Palmaerts) besteld worden. Deze pocket is bedoeld om je een introductie te geven in de wetgeving voor overheidsopdrachten.

Het is een handleiding om eenvoudig de begrippen en procedures uit te leggen die in de wetgeving voor overheidsopdrachten voorkomen. Er wordt getracht een praktische handleiding te geven om een bestek te lezen en erop in te gaan. Deze pocket geeft een overzicht van de verschillende stappen om mee te dingen naar een overheidsopdracht. Met handige checklists en tips proberen het u maximaal te begeleiden.

Voor UNIZO-leden is deze pocket gratis. Niet-leden betalen 20,00 EUR.