Begraafplaats

Nieuws

De gemeente wil de begraafplaats opwaarderen. Je leest er meer over in de informatiefolder die je hier beneden vindt. We verwijzen je graag naar de thema’s ‘actualisatie begraafplaats’, ‘concessies’, … hieronder waar je meer gedetailleerde info vindt.

Aan elk graf zonder concessie waarvan de periode van de grafrust (de periode van 15 jaar dat elk graf onaangeroerd blijft) of waarvan de concessietermijn is verstreken hangt sinds begin oktober 2016 een bordje met de vraag om al dan niet een concessie te nemen voor het graf. Deze keuze dient voor 1 oktober 2017 kenbaar gemaakt te worden op de dienst burgerzaken. De volledige lijst van betrokken graven vind je terug op deze pagina, trouwens ook aan de ingangen van de begraafplaats.

De gemeente is wettelijk verplicht om de aanplakbrieven aan de graven en de columbariums gedurende één jaar aan te plakken. Het is dus niet de bedoeling dat je deze brieven verwijdert. Ook als de concessie reeds in orde gebracht werd, dient de brief dus aangeplakt te blijven tot 30 september 2017.