Inname openbaar domein

Op 16 december 2013 keurde de gemeenteraad van Diepenbeek voor de eerste keer het reglement inname openbaar domein goed. In dit reglement worden de verschillende soorten innamen besproken en ook de reglementering hierrond.

Wanneer je iets wil doen of organiseren op het openbaar domein dan kan je best eerst even het reglement nalezen en daarna het specifieke aanvraagformulier invullen. Elke inname openbaar domein heeft zijn eigen aanvraagformulier. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft een bepaalde tijd om een beslissing te nemen (dit kan je nalezen in het reglement). Gelieve dan ook TIJDIG je aanvraag in te dienen of je aanvraag zou wel eens te laat kunnen zijn. 

Voor sommige innamen openbaar domein is een belasting verschuldigd. Meer informatie hierover kan je terugvinden in het retributiereglement inname openbaar domein.