Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Het is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad geeft het gemeentebestuur uitvoering aan de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang. Volgens dit decreet moet het LOK opnieuw samengesteld worden uiterlijk binnen de 6 maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Het LOK heeft als taken:

 • het lokaal bestuur adviseren over het lokale beleid kinderopvang en de eventuele bijsturing ervan;
 • het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het lokale beleid kinderopvang en eventuele bijsturing ervan;
 • het lokaal bestuur adviseren in het kader van kinderopvang;
 • het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.
 • afspraken maken over de oprichting van het Lokaal Loket Kinderopvang
 • Informatiedoorstroom voor alle actoren organiseren.

Het lokaal bestuur kan het LOK aanvullende opdrachten geven. 

Lid worden?

Organisaties m.b.t. kinderopvang of individuele personen die lid wensen te worden van het LOK dienen een schriftelijke aanvraag in bij het secretariaat van deze raad.

 • Voor organisaties vermeldt men in deze aanvraag de naam, het adres, telefoonnummer, e-mailadres en een korte omschrijving van de organisatie; alsook identificatie- en contactgegevens van de verantwoordelijke of vertegenwoordiger die in het LOK wenst te zetelen;
 • Individuele leden vermelden in hun aanvraag hun identificatie- en contactgegevens en een korte motivatie voor het lidmaatschap.

Elke aanvraag wordt op de agenda van de volgende vergadering geplaatst. In geval van gunstig advies kan de aanvrager vanaf de daaropvolgende vergadering toetreden als lid.

Vergadering bijwonen?

De vergaderingen van het LOK zijn publiek toegankelijk. Er kan eveneens een afschrift van de vergadering gevraagd worden bij de secretaris van het LOK.

Samenstelling

 • Karen Seyser

  Voorzitter lokaal overleg kinderopvang
 • Ilse Looijmans

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Jeugdconsulent

 • An Baeten

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Oudercomité

 • Linda Bex

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  OCMW Diepenbeek

 • Gert Boelen

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang N-VA
 • Rob Bouduin

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Oudercomité

 • Kenny Broes

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Paboes

 • Ann Ceyssens

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  De Loep

 • Marie Claesen

  Marie Claesen

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang Groen
  Adres
  Visserijstraat 15
  GSM
  0498 63 74 30
  E-mail
  E-mail
 • Mariska Claesen

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Individueel lid

 • Ilse Coemans

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Kind en Gezin

 • Viviane Creemers

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang CD&V
 • Sofie Dirkx

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Afdelingshoofd Samenleven

 • Barbara Dupuis

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Paboes

 • Anka Genné

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang Open VLD
 • Veerle Gielen

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Gezinsbond

 • Elke Goffin

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Oudercomité

 • Lize Habex

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Paleis, Lutselus, Rooierheide

 • Valerie Jammaers

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Huis van het Kind

 • Gitte Lemoine

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Gemeenteschool

 • Lisette Mangelschots

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Kwaliteitsteam 't Ankertje

 • Lieve Misotten

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Kwaliteitsteam 't Ankertje

 • Raoul Moubax

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  BKO 't Ankertje

 • Bjorn Philtjens

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Oudercomité

 • Vanessa Popovic

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Oudercomité

 • Marie-Rose Putzeis

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Individueel lid

 • Jeannine Radoux

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Lokaal Loket Kinderopvang

 • Guido Reenaers

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Kwaliteitsteam 't Ankertje

 • Bianca Silvestrini

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Gezinsbond

 • Luc Spoor

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Sportfunctionaris

 • Hilda Vanderlinden

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  Speelpleinwerking De Kei

 • Germaine Vanheusden

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang PRO
 • Charlotte Wehrens

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang

  CKG De Stap

 • Suzy Wolfs

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang PUUR-DIEPENBEEK
  Adres
  Visserijstraat 16
  GSM
  0473 13 76 97
  E-mail
  E-mail