Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Het is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad geeft het gemeentebestuur uitvoering aan de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang. Volgens dit decreet moet het LOK opnieuw samengesteld worden uiterlijk binnen de 6 maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Het LOK heeft als taken:

 • het lokaal bestuur adviseren over het lokale beleid kinderopvang en de eventuele bijsturing ervan;
 • het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het lokale beleid kinderopvang en eventuele bijsturing ervan;
 • het lokaal bestuur adviseren in het kader van kinderopvang;
 • het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.
 • afspraken maken over de oprichting van het Lokaal Loket Kinderopvang
 • Informatiedoorstroom voor alle actoren organiseren.

Het lokaal bestuur kan het LOK aanvullende opdrachten geven. 

Lid worden?

Organisaties m.b.t. kinderopvang of individuele personen die lid wensen te worden van het LOK dienen een schriftelijke aanvraag in bij het secretariaat van deze raad.

 • Voor organisaties vermeldt men in deze aanvraag de naam, het adres, telefoonnummer, e-mailadres en een korte omschrijving van de organisatie; alsook identificatie- en contactgegevens van de verantwoordelijke of vertegenwoordiger die in het LOK wenst te zetelen;
 • Individuele leden vermelden in hun aanvraag hun identificatie- en contactgegevens en een korte motivatie voor het lidmaatschap.

Elke aanvraag wordt op de agenda van de volgende vergadering geplaatst. In geval van gunstig advies kan de aanvrager vanaf de daaropvolgende vergadering toetreden als lid.

Vergadering bijwonen?

De vergaderingen van het LOK zijn publiek toegankelijk. Er kan eveneens een afschrift van de vergadering gevraagd worden bij de secretaris van het LOK.

Samenstelling

 • An Baeten

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Linda Bex

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Gert Boelen

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Nathalie Broers

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Kenny Broes

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Ann Ceyssens

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Mariska Claesen

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Ilse Coemans

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Viviane Creemers

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Carmen Cremers

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Barbara Dupuis

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Anka Genné

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Elke Goffin

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Freddy Goorts

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Steven Goorts

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Lize Habex

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Jerica Heleven

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang GROEN
  Adres
  Bosstraat 36
  GSM
  0483 40 48 73
  E-mail
  E-mail
 • Jan Houben

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Benny Lanssens

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Elly Maris

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • An Missotten

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Raoul Moubax

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Ronny Nelissen

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Jessica Op’t Eyndt

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Bjorn Philtjens

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Vanessa Popovic

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Marie-Rose Putzeis

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Guido Reenaers

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Jaklien Ruysen

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Karen Seyser

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Nico Steegmans

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Kurt Vanreppelen

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Lutgart Verhelst

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang
 • Charlotte Wehrens

  Raadslid lokaal overleg kinderopvang