Gezonde gemeente

In 2013 ondertekende de gemeente Diepenbeek het charter 'Gezonde Gemeente'. Met dit document engageert de gemeente zich om werk te maken van een geïntegreerd lokaal gezondheidsbeleid.

Iedereen heeft recht op de best mogelijke gezondheid en een gezonde leefomgeving. Vlaanderen is bevoegd voor het preventief gezondheidsbeleid en werkt hiervoor rond verschillende thema’s.

In samenwerking met Logo Limburg vzw wil de gemeente werken rond volgende gezondheidsthema's:

  • voeding en bewegen
  • valpreventie
  • vaccinaties
  • tabak, alcohol en drugs
  • kankeropsporing
  • geestelijke gezondheid
  • gezondheid en milieu