Keuring riolering

Sinds 2011 is het verplicht om de privéwaterafvoer te laten keuren bij een nieuwbouw of bij grote werken aan het leidingnet voor afval- en/of regenwater. Op 1 januari 2021 werd ook het Algemeen Waterverkoopreglement (AWVR), dat de keuring van privéwaterafvoer reguleert, gewijzigd.¬†Keuringen zijn sindsdien verplicht:

 1. bij nieuwbouw of herbouw;
 2. bij een nieuwe bijkomende huisaansluiting of bij de plaatsing van een IBA;
 3. nadat een milieu-inbreuk is vastgesteld, bijvoorbeeld verkeerde lozing;
 4. bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein (afkoppelingsproject);
 5. herkeuring.

Na aanvraag tot aansluiting bij Fluvius krijgt de klant een EAN nummer van zijn of haar rioleringsaansluiting. Dit EAN-nummer heeft de klant nodig om een keuring door een erkende keuringsinstelling te kunnen laten uitvoeren.

Nieuw: Keuringen door Aquaflanders

Tot voor kort kon deze aansluiting enkel gekeurd worden door VLARIO. Sinds 1 april is ook Aquaflanders bevoegd om deze keuring uit te voeren.
Belangrijk! Enkel keurders erkend door Fluvius mogen je riolering keuren. Meer informatie hierover vind je op onze website.

Wat wordt er gecontroleerd?

De keurder zal tijdens een controle de volgende zaken nagaan:

 • of het afvalwater (correct) aangesloten is
  • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)
  • in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie
 • of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

Meer algemene informatie over de verplichte keuring vind je op de site van de Vlaamse Overheid. Voor meer specifieke informatie over de riolering binnen je gemeente kan je terecht op Definitieve aansluiting riolering | Fluvius.