Premies

Woonenergieloket

Voor hulp bij het aanvragen van een premie kun je, na afspraak, terecht bij het woonenergieloket, elke 1ste en 3e woensdag in het Sociaal Huis van 9.30 u tot 11.30 u. 

Je kan een afspraak maken online of telefonisch 089 39 16 72. 

Hieronder vind je alvast een overzicht van de belangrijkste premies. Het premielandschap is echter continue in beweging. Informeer je voor de meest recente informatie op www.energiesparen.be

Vlaamse aanpassings- en renovatiepremie

Ga je werken uitvoeren aan je woning? De Vlaamse overheid voorziet hiervoor een aantal premies, met name:

Sloop- en heropbouwpremie

Je kan als particulier een premie van 10.000 euro krijgen voor de afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat. Deze premie is niet cumuleerbaar met de federale 6% btw-regelgeving (tijdelijke relancemaatregel in 2021 en 2022). 

De premie kan worden aangevraagd voor een bouwproject betreffende de gecombineerde afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat.

De sloop- en herbouwvergunning moeten gezamenlijk, in één aanvraag bij de vergunningverlenende overheid zijn aangevraagd tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2022. 

Meer info: https://energiesparen.be/slooppremie

Premies Fluvius

Fluvius beloont diverse energiebesparende werken met een premie: het plaatsen van superisolerend glas, dak- en zolderisolatie, vloer- en kelderisolatie, warmtepomp, enz...

Een volledig overzicht van alle bestaande premies, bedragen en aanvraagformulieren vind je terug op de website van fluvius.