Verkeer

Orgaan:

  • GEM = gemeenteraad
  • CBS = college van burgemeester en schepenen
  • AGB = autonoom gemeentebedrijf
Orgaan Vastgesteld Publicatie Van Tot Onderwerp Bijlage
 GEM 1975-12-08 1975-12-13     Aanbrengen van zebrastrepen pdf reglement
 CBS 2011-09-20 2011-09-25     Afsluiten Heidestraat t.h.v. de Dautenvijvers pdf reglement
 CBS 2012-03-06 2012-03-11     Bebouwde kom Diepenbeek pdf reglement
 GEM 2008-02-11 2008-02-16     Beperkte parkeertijd parking opvang Nieuwstraat 116 pdf reglement
 GEM 1989-10-02 1989-10-07     Eenrichtingsverkeer Kloosterstraat-Paanhuisstraat pdf reglement
 GEM 1988-09-05 1988-09-10     Eenrichtingsverkeer Poststraat pdf reglement
 GEM 2005-06-30 2005-07-05     Eenrichtingsverkeer Toekomststraat pdf reglement
 CBS 2013-10-22 2013-10-27     Enkelrichting Patersplein aan school pdf reglement
 GEM 2018-10-08 2018-10-13     GAS4 pdf reglement
 GEM 2005-06-07 2005-06-12     Indelen rijbaan in rijstroken Molenstraat pdf reglement
 GEM 2004-09-06 2004-09-11     Indelen van rijbaan in rijstroken Lutselusplein pdf reglement
 GEM 2008-06-23 2008-06-28     Indeling rijbaan in rijstroken Spoorstraat pdf reglement
 CBS 2014-03-04 2014-03-09     Invoeren blauwe zone en betalend parkeren in centrum Diepenbeek pdf reglement
 GEM 2001-06-05 2001-06-10     Invoering inhaalverbod vrachtwagen +3,5 ton N76 pdf reglement
 CBS 2009-04-28 2009-05-03     Invoering verbod voor voertuigen +3,5 ton in wijk Bijenberg pdf reglement
 GEM 2008-02-11 2008-02-16     Invoering zone parkeerverbod +3,5 ton Rozendaal en Rozenberg pdf reglement
 GEM 1977-10-05 1977-10-10     Oversteekplaatsen voor voetgangers pdf reglement
 CBS 2016-07-12 2016-07-17     Parkeerplaatsen voor mindervaliden pdf reglement
 CBS 1992-11-06 1992-11-11     Parkeerregeling gewestweg N76d Varkensmarkt-Stationsstraat pdf reglement
 CBS 2016-01-19 2016-01-24      Parkeerregeling KMO zone Muggenberg pdf reglement
 GEM 1996-03-04 1996-03-09     Parkeerregeling Kogelstraat pdf reglement
 GEM 2005-05-02 2005-05-07     Parkeerregeling Marktplein en maandagmarkt pdf reglement
 GEM 2005-06-07 2005-06-12     Parkeerregeling Marktplein tijdens kermissen pdf reglement
 GEM 1994-02-07 1994-02-12     Parkeerregeling verbindingsweg Agoralaan en Nesselaerestraat pdf reglement
 CBS 2010-10-04 2010-10-09     Parkeerverbod +3,5 ton parking Heidestraat pdf reglement
 CBS 2013-11-02 2013-11-07     Parkeerverbod bocht Spoorstraat pdf reglement
 GEM 1989-10-02 1989-10-07     Parkeerverbod Keizerstraat pdf reglement
 CBS 2013-08-06 2013-08-11     Parkeerverbod Marktplein aan fietsenstalling pdf reglement
 CBS 2009-04-28 2009-05-03     Parkeerverbod Strobandersplein pdf reglement
 CBS 2016-08-09 2016-08-14     Patersbos - verkeersbord C3 aan ingangen pdf reglement
 GEM 2000-12-08 2000-12-13     Reglementering fietspaden Wetenschapspark pdf reglement
 GEM 1998-12-21 1998-12-26     Ruilverkaveling Vliermaalroot pdf reglement
 CBS 2018-08-21 2018-08-26     Snelheidsreglement gemeentewegen Diepenbeek - aanpassing 3 juli 2018 pdf reglement
 CBS 2018-08-28 2018-09-02     Uitgez. plaatselijk verkeer Netelbroeken als gevolg van sluipverkeer pdf reglement
 CBS 2018-08-07 2018-08-12     Verbod +3,50 ton insteekweg Havenlaan pdf reglement
 CBS 2018-10-16 2018-10-21     Verbod bromfietsers en motorfietsers - Servaasplein pdf reglement
 GEM 1992-02-03 1992-02-08     Verbod op gebruik wegen voor inrichten van wedstrijden, test-oefenritten motorvoertuigen pdf reglement
 CBS 2011-03-08 2011-03-13     Verbod voertuigen +3,5 ton op invalsweg wijk Rodenbach pdf reglement
 CBS 2016-08-09 2016-08-14   11-09-2020 Verkeerscirculatie centrum Diepenbeek pdf reglement
 GEM 2005-02-07 2005-02-12      Verkeerscirculatie Marktplein en omgeving éénrichtingsverkeer pdf reglement
 GEM 1997-02-03 1997-02-08     Verkeersmaatregelen tbv fietspad Stationsstraat (N76d) pdf reglement
 GEM 1987-11-09 1987-11-14     Verkeersregeling aan natuurpark 'De Dautenvijvers' pdf reglement
 GEM 1987-11-09 1987-11-14     Verkeersregeling Bijenbergstraat pdf reglement
 GEM 1986-01-06 1986-01-11     Verkeersregeling Marktplein pdf reglement
 GEM 1981-12-07 1981-12-12     Verkeersregeling Patersplein pdf reglement
 GEM 1987-11-09 1987-11-14     Verkeersregeling voetgangersweg nr.68 pdf reglement
 CBS 2017-11-07 2017-11-12     Voetgangersoversteek Stationsstraat ter hoogte van Speelbos pdf reglement
 GEM 1998-04-06 1998-04-11     Voorrangsregeling Havenlaan pdf reglement
 CBS 2013-08-06 2013-08-11     Zone maximaal 7T5 in centrum Diepenbeek - aanpassing beslissing 04-06-2013 pdf reglement
 CBS 2018-05-22 2018-05-27     Zone parkeerverbod +3,5 ton - Dorpveld II pdf reglement
 CBS 2017-08-24 2017-08-29      Zone parkeerverbod Servaasplein pdf reglement
CBS 2019-10-08 2019-10-11     Verbod +3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer - Passionistenstraat pdf reglement
CBS 2019-10-08 2019-10-11     Kortparkeren Lutselusplein pdf reglement
CBS 2019-10-15 2019-10-24     Verkeerscirculatie centrum Diepenbeek - aanpassing besluit CBS d.d. 9 augustus 2016 pdf reglement
CBS 2019-10-15 2019-10-24     Parkeerverbod zijtak Lövenichlaan pdf reglement
CBS 2019-12-03 2019-12-05     Fietsstraat Rooierheide pdf reglement
CBS 2020-08-25 2020-08-25     Kortparkeren tijdelijke parking hoek Varkensmarkt x Paanhuisstraat pdf reglement
CBS 2020-09-08 2020-09-11     Verkeerscirculatie Centrum Diepenbeek - aanpassing pdf reglement
CBS 2020-11-03 2020-11-06     Wegversmallingen Diepenbeek pdf reglement
CBS  2021-07-20 2021-07-22     Verkeersregeling door driekleurige verkeerslichten - Steenweg (N2) x Nierstraat pdf reglement
CBS 2021-11-30 2021-12-07     Aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer - Tijdelijk aanbrengen van oversteekplaatsen stationsbuurt pdf reglement
CBS 2022-07-19 2022-07-27 2022-07-27 2022-08-09 Invoering zone parkeerverbod +3,5T parking Patersplein Rooierheide pdf reglement
CBS 2022-08-09 2022-08-11 2022-08-09   Invoering zone parkeerverbod +3,5T parking Patersplein Rooierheide pdf reglement
CBS 2023-12-05 2023-12-12     Aanvullend gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer - Tijdelijk aanbrengen van oversteekplaatsen stationsbuurt pdf reglement