Verminderd tarief kinderopvang

Ouders die gebruik maken van een kinderopvangvoorziening met een inkomens gerelateerde ouderbijdrage hebben in bepaalde gevallen vanaf 1 april 2014 recht op een individueel verminderd tarief. De meeste ouders, waaronder leefloongerechtigden en mensen wiens inkomen gedaald is, kunnen dit tarief berekenen zonder tussenkomst van het OCMW. U kan het verminderd tarief aanvragen via de website van Kind en Gezin. Indien het u niet lukt om het attest aan te vragen, kan u ook altijd terecht in uw opvangvoorziening.

Toch kan het zijn dat u niet onder één van bovenvermelde groepen valt en waarbij het betalen van de berekende bijdrage op basis van het inkomen financieel onhaalbaar is. Dan kan het OCMW beslissen om een verminderd tarief (OCMW tarief) toe te kennen. Het OCMW maakt zelf een inschatting of het om een dergelijke situatie gaat.

Aanvragen?

U dient zich aan te melden aan het onthaal van het sociaal huis te Diepenbeek om een afspraak te maken met een maatschappelijk assistent.

Wat meebrengen

De maatschappelijk assistent zal u bij aanmelding doorgeven welke gegevens en documenten nodig zijn om een sociaal en financieel onderzoek te starten.