Uitleencheque

Verenigingen, instellingen of diensten lid van een gemeentelijke adviesraad en buurtcomités aangesloten bij de buurtraad, kunnen jaarlijks een financiële ondersteuning krijgen van 75 % van de bewezen uitgaven met een maximum van 150 euro per kalenderjaar, voor het huren van feestmateriaal bij een privéfirma.

Let op! De aanvraag moet ingediend worden ten laatste twee maanden na de activiteit. Aanvragen die laattijdig worden ingediend, kunnen niet meer behandeld worden conform het reglement.
Bij elke aanvraag dient het aanvraagformulier volledig ingevuld te worden.

De toekenning van de gemeentelijke tussenkomst wordt per kwartaal ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

Voor meer info: vrijetijdsloket@diepenbeek.be