Uitleencheque

Erkende Diepenbeekse verenigingen, instellingen en erkende buurtcomités, kunnen jaarlijks een financiële ondersteuning krijgen van de bewezen uitgaven met een maximum van 250 euro per kalenderjaar.

Bijkomend kan de vereniging, instelling en buurtcomité een maximum van 300 euro ontvangen voor het uitlenen of aankopen van herbruikbare bekers. Verenigingen zijn vrij in hun keuze van firma of organisatie waar ze de bekers ontlenen.

Bijkomend kan de vereniging, instelling of buurtcomité een maximum van 500 euro ontvangen boor het uitlenen of aankopen van producten en materialen voor het coronaproof maken van hun activiteiten of infrastructuur.

Let op! De aanvraag moet ingediend worden ten laatste drie maanden na de activiteit. Aanvragen die laattijdig worden ingediend, kunnen niet meer behandeld worden conform het reglement.
Bij elke aanvraag dient het aanvraagformulier volledig ingevuld te worden.

De toekenning van de gemeentelijke tussenkomst wordt per kwartaal ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.