Uitleencheque

Verenigingen, instellingen of diensten lid van een gemeentelijke adviesraad en buurtcomités aangesloten bij de buurtraad, kunnen jaarlijks een financiële ondersteuning krijgen van 75 % van de bewezen uitgaven met een maximum van 150 euro per kalenderjaar, voor het huren van feestmateriaal bij een privéfirma.

Bijkomend kan de vereniging, instelling en buurtcomité een maximum van 300,00 EUR ontvangen voor het uitlenen of aankopen van herbruikbare bekers. Verenigingen zijn vrij in hun keuze van firma of organisatie waar ze de bekers ontlenen.

Let op! De aanvraag moet ingediend worden ten laatste twee maanden na de activiteit. Aanvragen die laattijdig worden ingediend, kunnen niet meer behandeld worden conform het reglement.
Bij elke aanvraag dient het aanvraagformulier volledig ingevuld te worden.

De toekenning van de gemeentelijke tussenkomst wordt per kwartaal ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

Voor meer info: vrijetijdsloket@diepenbeek.be