Nieuwe centrumvisie Diepenbeek

Diepenbeek is in volle ontwikkeling. Zeker op het vlak van mobiliteit komen er heel wat uitdagingen op ons af. Daarom wordt momenteel hard gewerkt aan de uitbouw van een nieuwe centrumvisie. Een mobiliteitsvisie waarin veiligheid, toegankelijkheid, leefbaarheid en bereikbaarheid centraal staan. 

De nieuwe mobiliteit

De uitrol van het Spartacusproject (het hoogwaardig openbaar vervoersaanbod) en het afschaffen van de overwegen, hebben een rechtstreeks effect op het huidige mobiliteitsbeleid en de toekomstige mobiliteitsvisie voor Diepenbeek. Bovendien wil de gemeente Diepenbeek een duurzame verandering in het mobiliteitsgedrag creëren. Dit betekent dat we onze manier van verplaatsen zullen moeten aanpassen maar ook dat de gemeente aan de slag gaat om de verschillende verkeersstromen in en rond het centrum optimaal te organiseren.

STOP-principe

Diepenbeek streeft naar een duurzaam mobiliteitsbeleid waarin leefbaarheid en verkeersveiligheid centraal staan. Zo willen we werk maken van een centrum dat verkeersveilig en leefbaar is, toegankelijk voor alle gebruikers en bereikbaar voor alle weggebruikers.

Heel concreet willen we inzetten op duurzame verplaatsingen, veilige schoolomgevingen en een fietsvriendelijke gemeente. We baseren ons daarbij op het STOP-principe waarbij achtereenvolgens de voorkeur wordt gegeven aan de voetgangers, de fietsers, het collectieve vervoer en vervolgens het individueel gemotoriseerde vervoer.