Naar een nieuwe visie over het centrum van Diepenbeek

Diepenbeek is in volle ontwikkeling. Zeker op het vlak van mobiliteit komen er heel wat uitdagingen op ons af. Daarom wordt momenteel hard gewerkt aan de uitbouw van een nieuwe centrumvisie. Een mobiliteitsvisie waarin veiligheid, toegankelijkheid, leefbaarheid en bereikbaarheid centraal staan. 

De nieuwe mobiliteit

De uitrol van het Spartacusproject (het hoogwaardig openbaar vervoersaanbod) en het afschaffen van de overwegen, hebben een rechtstreeks effect op het huidige mobiliteitsbeleid en de toekomstige mobiliteitsvisie voor Diepenbeek. Bovendien wil de gemeente Diepenbeek een duurzame verandering in het mobiliteitsgedrag creëren. Dit betekent dat we onze manier van verplaatsen zullen moeten aanpassen maar ook dat de gemeente aan de slag gaat om de verschillende verkeersstromen in en rond het centrum optimaal te organiseren.

STOP-principe

Diepenbeek streeft naar een duurzaam mobiliteitsbeleid waarin leefbaarheid en verkeersveiligheid centraal staan. Zo willen we werk maken van een centrum dat verkeersveilig en leefbaar is, toegankelijk voor alle gebruikers en bereikbaar voor alle weggebruikers.

Heel concreet willen we inzetten op duurzame verplaatsingen, veilige schoolomgevingen en een fietsvriendelijke gemeente. We baseren ons daarbij op het STOP-principe waarbij achtereenvolgens de voorkeur wordt gegeven aan de voetgangers, de fietsers, het collectieve vervoer en vervolgens het individueel gemotoriseerde vervoer.

Inspraak

Uiteraard willen we ook jou als inwoner, als fietser, automobilist, wandelaar, ondernemer betrekken bij de opmaak van deze centrumvisie.

In 2021 werd er een bevraging gehouden. Die leverde heel wat ideeën op voor de opmaak van een nieuwe centrumvisie. De resultaten kan je hieronder raadplegen.

Daarnaast organiseerde de gemeente op 14 december 2022 een participatieavond waarin werd nagedacht over oplossingen om ons centrum verkeersveiliger te maken. Het gaat bijvoorbeeld ook over schoolstraten, fietsstraten, rijrichtingen, verkeersremmers, snelheidszones, enzovoort. Herbekijk de avond via bijgevoegde filmpjes. De presentatie van deze avond kan je raadplegen als bijlage.

En wat nu?

De komende weken en maanden worden de vele ideeën en opmerkingen van de participatieavond verwerkt en afgetoetst bij de betrokken stakeholders. Daarna worden een aantal ideeën getest a.d.h.v. proefopstellingen. Na evaluatie wordt er een finaal actieplan uitgewerkt. Het is sowieso de bedoeling om dit jaar al de eerste maatregelen uit te rollen.

Heb je nog vragen of suggesties? Bezorg ze ons dan zeker via mobiliteit@diepenbeek.be of dirk@a2bmobility.be