Denk mee na over een verkeersveilig centrum van Diepenbeek

Een fietsstraat? Eenrichtingsverkeer? Meer parkeerplaatsen dichtbij of net iets verder weg? Verkeersremmende maatregelen of een schoolstraat? Diepenbeek wil haar centrum verkeersveiliger en aangenamer maken met jouw hulp! 

Want Diepenbeek is in volle ontwikkeling. Zeker op het vlak van mobiliteit komen er heel wat uitdagingen op ons af. Daarom wordt momenteel hard gewerkt aan de uitbouw van een nieuwe centrumvisie. Een visie waarin veiligheid, toegankelijkheid, leefbaarheid en bereikbaarheid centraal staan. 

Mobiliteitsworkshop & bevraging

Eind vorig jaar vond hierover al een digitale bevraging plaats. 342 personen vulden de vragenlijst in. Als bijlage vind je alvast een overzicht van de resultaten terug.

Wij gaan hier later ook dieper op in tijdens een mobiliteitsworkshop. Meer info volgt. Wil je op de hoogte gehouden worden van wanneer de workshop precies plaatsvindt? Laat dan hier alvast je gegevens achter.

Ik wil graag meewerken!

Bedoeling is om daarna een centrumvisie uit te werken. Een visie waarin veiligheid, toegankelijkheid, leefbaarheid en bereikbaarheid centraal staan.

De nieuwe mobiliteit

De uitrol van het Spartacusproject en het afschaffen van de overwegen hebben een rechtstreeks effect op het huidige mobiliteitsbeleid en de toekomstige mobiliteitsvisie voor Diepenbeek. Bovendien wil de gemeente Diepenbeek een duurzame verandering in het mobiliteitsgedrag creëren. Dit betekent dat we onze manier van verplaatsen zullen moeten aanpassen maar ook dat de gemeente aan de slag gaat om de verschillende verkeersstromen in en rondom het centrum optimaal te organiseren.

Speerpunten

Diepenbeek streeft naar een duurzaam mobiliteitsbeleid waarin leefbaarheid en verkeersveiligheid centraal staan. Zo willen we werk maken van een centrum dat verkeersveilig en leefbaar is, toegankelijk is voor alle gebruikers en bereikbaar voor alle weggebruikers.

Heel concreet willen we inzetten op duurzame verplaatsingen, veilige schoolomgevingen en een fietsvriendelijke gemeente. We baseren ons daarbij op het STOP-principe waarbij achtereenvolgens de voorkeur wordt gegeven aan de voetgangers, de fietsers, het collectieve vervoer en vervolgens het individueel gemotoriseerde vervoer.

Voor de opmaak van een nieuw circulatieplan, werkten we samen met het Instituut Mobiliteit (IMOB) van de faculteit mobiliteitswetenschappen aan de UHasselt. Op dit moment zijn we in een fase om een nieuwe partner aan te stellen voor het volbrengen van deze overheidsopdracht.