Is elk perceel bouwgrond?

Kan ik bouwen en hoe?

Je kan niet op elk perceel bouwen. Je kan ook niet overal eender welke woning bouwen. Heb je een perceel op het oog, dan win je dus best de nodige informatie in voor je het aankoopt. Op het perceel kan immers een bijzonder plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een verkavelingsvergunning van toepassing zijn, waardoor je niet jouw droomwoning kan bouwen.

Bij de dienst ruimtelijke ordening kan men je vertellen of je perceel al dan niet bouwgrond is en wat de bouwvoorschriften zijn voor het betreffende perceel. Deze bepalen welk type woning je kan bouwen en met welke inplanting, afmetingen, dakvorm, te gebruiken materialen, enz.

Nutsvoorzieningen

Bij Fluvius kan je informeren of er gas, riolering, teledistributie of elektriciteit in de straat aanwezig is.

Bij De Watergroep kan je informeren of er een waterleiding ligt. 

Eigenaar?

De gemeente heeft geen bevoegdheid om informatie te verstrekken over eigenaars van een perceel of gebouw. Vragen die hieromtrent binnenkomen, kunnen dus niet beantwoord worden. Je kan deze informatie bekomen bij de diensten van het kadaster.