Activiteit op openbaar domein

Wil je een (niet-economische) activiteit organiseren op het openbaar domein zoals bijvoorbeeld een straatbarbecue, dan moet je het betreffende aanvraagformulier tijdig ingevuld bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.