Activiteit op openbaar domein

Wil je een (niet-economische) activiteit organiseren op het openbaar domein zoals bijvoorbeeld een straatbarbecue, dan moet je het betreffende aanvraagformulier tijdig ingevuld bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag inname openbaar domein zit (vanaf 01/01/2023) verwerkt in de aanvraag voor een evenement. De aanvraag moet ten laatste 6 weken voor het evenement online via het evenementenloket ingediend worden.