Samenstelling van het gezin

Een samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Voorwaarden

U kunt het document enkel aanvragen voor uw eigen gezin.

Procedure

U kunt het attest aanvragen:

  • aan het loket van de dienst burgerzaken
  • online met uw elektronische identiteitskaart (eID) bij het e-loket hieronder. Dit document wordt volledig automatisch gegenereerd en kan na enkele muisklikken ingevuld en dankzij Intellistamp ondertekend gedownload worden. 

Bedrag

De elektronische aanvraag is gratis. 

Vraagt u het document aan op de dienst burgerzaken, is de kostprijs 2 EUR.

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart