Bewijs van woonst

Een bewijs van woonst (of attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

U kunt ook een bewijs van woonst aanvragen met de historiek van uw vorige adressen.

Procedure

U kunt het attest aanvragen:

 • aan het loket van de dienst burgerzaken
 • online met uw elektronische identiteitskaart (eID) bij het e-loket hieronder hieronder.

Wie kan het attest aanvragen?

 • uzelf
 • een derde persoon die in het bezit is van een aanvraag opgesteld door een advocaat, een vrederechter, een juridische dienst,...
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Bedrag

De elektronische aanvraag via het e-loket hieronder is gratis. 

Vraagt u het document aan op de dienst burgerzaken, dan bedraagt de kostprijs 2 EUR.

Wat meebrengen

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • als u het attest voor iemand anders aanvraagt: een volmacht van de betrokkene, de identiteitskaart van uzelf en de volmachtgever