Tijdelijke reclamepanelen

Als organisator van een socio-culturele activiteit kan je een aanvraag indienen voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden langs openbare wegen. Je moet dan het betreffende aanvraagformulier tijdig ingevuld bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.

Tijdelijke reclamepanelen zit (vanaf 01/01/2023) verwerkt in de aanvraag voor een evenement. De aanvraag moet ten laatste 6 weken voor het evenement online via het evenementenloket ingediend worden.