Tijdelijke reclamepanelen

Als organisator van een socio-culturele activiteit kan je een aanvraag indienen voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden langs openbare wegen. Je moet dan het betreffende aanvraagformulier tijdig ingevuld bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen.