Activiteit/ evenement organiseren

Vanaf 1 januari 2023 dienen alle aanvragen voor activiteiten, evenementen, fuiven, straatbbq, markten,... via het online evenementenloket te gebeuren. 

Maak voor jouw activiteit een stappenplan op en koppel hieraan de deadlines voor het indienen van de aanvragen. Denk hierbij zeker aan onderstaande punten:

Zaal reserveren/boeken

Indien je gebruik wil maken van de gemeentelijke infrastructuur kan je een zaal reserveren.

Wanneer heb ik een toestemming nodig?

  • Bij inname van openbaar domein.
  • Bij het afwijken van de wettelijke geluidsnorm (niet van toepassing op privéfeesten).
  • Bij publiektoegankelijke evenementen.

Voor de organisatie van privéfeesten is geen toestemming nodig, maar wordt wel aangeraden om de politie op de hoogte te brengen. Geluidsafwijkingen worden voor dergelijke feestjes niet verleend.

Het loket

Dit is 1 loket voor aanvragen van alle gemeentelijke vergunningen/ documenten. Ga naar het loket, lees eerst even de info door en start met je aanvraag. 

Evenementenloket

Onderstaande rubrieken zijn (vanaf 01/01/2023) verwerkt in de aanvraag voor een evenement. De aanvraag moet ten laatste 6 weken voor het evenement online via het evenementenloket ingediend worden.
- aanmeldingsformulier 
- aangifte vrijwilligers met bewakingsopdrachten
- geluidsmeter
- drankvergunning
- reclame / promotie

Financiële ondersteuning

- Herbruikbare bekers
- uitleencheque
- Projectsubsidies vrije tijd